Ubytovanie
Kežmarok
v meste
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Kontakt

Bartová Katarína
Biela Voda 904/21
060 01 Kežmarok


tel.: + 421 918 823318

GPS:
49°8'46.24"N
20°25'40.35"E


Pravidlá ubytovacieho zariadenia.


Pri objednávke pobytu je automaticky vystavená predbežná rezervácia termínu, na ktorý si pobyt rezervujete. Objednávate si celý objekt, to znamená,  že na váš termín si už nikto objekt nemôže objedna
ť. Po predbežnej rezervácii, budete spätne kontaktovaný a potvrdíme Vám vašu predbežnú rezerváciu. Po potvrdení termínu  predbežnej rezervácie, budete vyzvaný na zaplatenie zálohy vo výške cca 50% z ceny pobytu. Po zaplatení zálohy sa mení predbežná na záväznú objednávku. Pri nástupe sa zaplatí doplatok za pobyt.Nástup  na pobyt je po 14.00 hod., ukončenie pobytu do 10.00 hod. Čas odchodu sa upresní pri odovzdávaní objektu. Ubytovací poukaz je vystavený na presný počet osôb, počet osôb je možné prekročiť len po vzájomnej  dohode. Ak na pobyt bez súhlasu majiteľa nastúpi počet osôb presahujúci dohodnutý počet osôb, ubytovateľ je oprávnený zákazníka neubytovať. Zakázané je aj svojvoľné zvýšenie počtu osôb  počas pobytu.

V nevyhnutnom prípade je možno zaplatený pobyt zrušiť. V prípade stornovaniu pobytu, postupujeme podľa nižšie uvedeného systému storno poplatkov. V prípade zrušenia pobytu  obvykle môžeme vrátiť časť preddavku, ktorý ste už zaplatili. Výška storno poplatku je závislá od toho, ako dlho pred začiatkom pobytu nahlásite jeho zrušenie. Zrušenie pobytu je vždy  potrebné dohodnúť  s prenajímateľom! Zrušenie pobytu nahláste telefonicky, resp. iným vhodným spôsobom. V žiadosti o zrušenie pobytu uvedte vaše meno, adresu, termín pobytu a dátum kedy ste zrušenie nahlásili. Na základe zrušenia pobytu bude vystavený storno doklad, ktorý Vám zašleme spolu so zvyškom preddavku, na ktorý máte nárok. V prípade, že stornujúca osoba zabezpečí za seba inú  osobu, resp. náhradu, je možné vrátenie celej zálohovej čiastky.

Viac ako 60 dní pred nástupom na pobyt : storno poplatok je 25% celkovej ceny pobytu
Viac ako 30 dní, najviac však 60 dní : storno poplatok je 40% celkovej ceny pobytu
Viac ako 10 dní, najviac však 30 dní : storno poplatok je 50% celkovej ceny pobytu
10 a menej dní pred nástupom na pobyt : storno poplatok je 65% celkovej ceny pobytu

Zákazník je zodpovedný za to, že po uskutočnení pobytu odovzdá ubytovacie zariadenie bez poškodenia. Pre prípad, že počas pobytu dôjde k poškodeniu ubytovacieho zariadenia, má  prenajímateľ právo vybrať na začiatku pobytu kauciu, ktorá vám bude v prípade bezproblémového priebehu pobytu pri odovzdaní objektu v plnej výške vrátená. Záleží nám na spokojnosti našich zákazníkov, preto sa snažíme vychádzať v ústrety so všetkými požiadavkami našich zákazníkov. Ak pri nástupe na pobyt alebo počas pobytu vznikne akýkoľvek problém, ihneď nás telefonicky  kontaktujte - väčšinu problémov je možné vyriešiť telefonicky, alebo priamo na mieste pobytu.


Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky